Średni czas między incydentami (ITIL) ang. mean time between service incidents, MTBSI

Średni czas między incydentami - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) miara używana w celu pomiaru i raportowania niezawodności. Oznacza średni czas od momentu, gdy system lub usługa ulegnie awarii, do ponownego wystąpienia awarii. Jest to suma średniego czasu bezawaryjnej pracy (ang. MTBF) i średniego czasu przywrócenia usługi (ang. MTRS).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.