Ładunek drobnicowy

Ładunek drobnicowy - produkty przetworzone i wyroby gotowe, który przemieszczane są w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Jest to ładunek charakteryzujący się stałą formą zewnętrzną i możliwością wyodrębnienia jednostki ładunku, nie podlegającej podziałowi w czasie przeładunku.

Spis treści

CharakterystykaŁadunek drobnicowy ma różny wymiar zewnętrzny oraz różne właściwości, a ponadto jego wartość jednostkowa jest o wiele większa niż ładunku masowego. Ładunki drobnicowe wymagają szczególnej troski w trakcie przewozu i przeładunków. W przeciwieństwie do ładunków masowych zawartość przesyłki drobnicowej można zważyć i obliczyć. Ładunki drobnicowe z uwagi na małą objętość są składnikiem ładunków zbiorowych. Pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone przez spedytora, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy do poszczególnych odbiorców.

Cechy

 • mała masa ładunkowa jednej przesyłki;
 • różny kształt i opakowanie;
 • rozproszenie nadawców i odbiorców ;
 • klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową;
 • list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy ładunek pojazdu.


Zalety ładunków drobnicowych

 • dopasowanie wielkości dostaw do potrzeb odbiorcy;
 • dostawa na czas;
 • brak konieczności magazynowania zapasów towarów;
 • obniżenie kosztów związanych z ich magazynowaniem, logistyką wewnętrzną itp.


Rodzaje ładunków drobnicowych

 • opakowane (w balonach, bańkach, beczkach, bębnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach);
 • nieopakowane.


Transport ładunków drobnicowych

Transportowanie ładunków drobnicowych jest uciążliwe oraz niebezpieczne ze względu na duże ryzyko ich uszkodzenia. Bardziej pracochłonne i czasochłonne są też czynności załadunki i wyładunku. Z tego powodu podlegają jednostkowaniu, czyli tworzeniu jednostki ładunkowej poprzez łączenie kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu paczek czy skrzynek.

Rodzaje tworzenia zbiorczych jednostek ładunkowych

 • stropowanie - związanie kilku sztuk ładunku (np. łopaty, grabie);
 • paletyzacja - umieszczenie ładunków na palecie;
 • konteneryzacja - umieszczenie ładunków w kontenerze;
 • pakietyzacja - tworzenie z ładunków pakiet, paczek (np. pudełka od zapałek);


Wady transportu ładunków drobnicowych

 • niższa efektywność w porównaniu do przewozów całopojazdowych;
 • najczęściej niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środka transportu i magazynu;
 • konieczność dowozu do terminalu i odwozu małych partii ładunku;
 • konieczność stosowania różnorodnych urządzeń przeładunkowych i oprzyrządowania.


Bibliografia

 • J. Neider: Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
 • T. Szczepaniak (red.): Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
 • Edyta Skóra: Ładunek drobnicowy, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.