Ład zarządzania projektami (PRINCE2) ang. project governance

Ład zarządzania projektami - te obszary ładu korporacyjnego, które wiążą się szczególnie z działaniami w projektach. Efektywny ład zarządzania projektami zapewnia, że portfel projektów organizacji jest zgodny z celami organizacji, jest sprawnie realizowany i jest zrównoważony.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.