Łańcuch wartości (ITIL) ang. value chain

Łańcuch wartości - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) sekwencja procesów, która kreuje produkt lub usługę stanowiącą wartość dla odbiorcy. Każdy krok sekwencji opiera się na poprzednich krokach i ma swój wkład w całościowy produkt lub usługę.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.