Łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość (ITIL) ang. Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom, DIKW

Łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość - sposób rozumienia w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition) relacji między danymi, informacją, wiedzą i mądrością. Łańcuch poznawczy DIKW (ang. Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom) pokazuje w jaki sposób każde z kolejnych ogniw zależy od pozostałych. Łańcuch stosowany jest m.in. w procesie zarządzania wiedzą i wspomaga metody tworzenia hierarchii wartości.[1]

Struktura

Struktura łańcucha poznawczego dane-informacja-wiedza-mądrość (ang. DIKW) - wynik analityki usług.


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.