Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu, które odbierane są jako niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe. Mają one wpływ zarówno na narząd słuchu, jak i inne zmysły i elementy...

Grupa robocza – grupa powiązana z organizacją lub przedsiębiorstwem, która może istnieć zarówno w obrębie formalnych struktur organizacji, jak również poza nimi. Cele grupy roboczej nie zawsze...