Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

pixabay.com

Szybko zmieniające się rynki, proces globalizacji, konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych regulacji prawnych, wszystkie te czynniki sprawiają, że współcześni przedsiębiorcy bardzo często nie nadążają za zmianami dostawców w swojej

Sojusz Poczty Polskiej z Allegro

Poczta Polska od kilku lat, nieprzerwanie dąży do zyskania miana lidera rynku handlu e-commerce w Polsce. Dzięki podejmowanym inicjatywom udało się jej już zostać numerem jeden, jeżeli chodzi o kwestie wyboru dostawcy oraz numerem dwa w kwestii

TMap NEXT - skoncentrowana na celach biznesowych metodyka testowania oprogramowania, która może być zaadaptowana do testowania w większości środowisk. TMap NEXT jest de facto światowym standardem...

ProgramAktywizacja.pl

Założenie firmy wydaje się doskonałym sposobem na osiągnięcie niezależności finansowej oraz sukcesu osobistego i zawodowego. Ten, kto zarejestrował własną działalność gospodarczą, awansuje w oczach otoczenia na osobę zaradną, aktywną i