Monitor brajlowski - komputerowe Urządzenie wejścia-wyjścia służące do wyświetlania pisma Braillea. Jest używane przez niewidomych użytkowników, którzy nie mogą używać normalnych monitorów. Monitor...

fot. pixaby.com, CC0 Public Domain

Kręgosłup to oś, na której opiera się całe ciało człowieka, a sprawnie zarządzany departament zarządzania zasobami ludzkimi można porównać do kręgosłupa, który podtrzymuje firmę i w rezultacie odpowiada za jej sprawność organizacyjną. Do