Prawo Fittsa - prawo stosowane w komunikacji człowiek-komputer , według którego czas potrzebny na przesunięcie się do określonego celu zależy od rozmiaru celu i dystansu do niego. Prawo Fittsa...

fot. pixaby.com, CC0 Public Domain

Kręgosłup to oś, na której opiera się całe ciało człowieka, a sprawnie zarządzany departament zarządzania zasobami ludzkimi można porównać do kręgosłupa, który podtrzymuje firmę i w rezultacie odpowiada za jej sprawność organizacyjną. Do

USMBOK - koncepcja zawarta w podręczniku wydanym przez Service Management 101 i poparta przez szereg organizacji jako rekomendowane odniesienie do zarządzania...

Remanent ( inwentaryzacja ) - ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień.