Jakość (gr. poiotes ) - pojęcie po raz pierwszy najprawdopodobniej zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". W jego czasach było to pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało...

EPQ-R - Kwestionariusz służący do oceny cech osobowości osoby badanej. Teoria Eysencka bazuje głównie na założeniach psychologii i genetyki. Mimo tego, że Eysenck był behawiorystą, który uważał, że...

Koszty transportu - koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo na Transport osób lub ładunków. Koszty, w odróżnieniu od nakładów i wydatków, mają postać precyzyjnie skalkulowanej wielkości, związanej...