Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Również stanowisko lub rola w pionie administracji firmy lub...

itSMF Polska - stowarzyszenie, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT (ang. IT Service Management ) oraz dostarczanie swoim członkom możliwości...

Nadzór WWW - zestaw struktur organizacyjnych , systemów technicznych do zarządzania treścią, polityk i procedur służących utrzymaniu i zarządzaniu stronami internetowymi. 1 2 3 4 Nadzór WWW dotyczy...

fot. pixaby.com, CC0 Public Domain

Kręgosłup to oś, na której opiera się całe ciało człowieka, a sprawnie zarządzany departament zarządzania zasobami ludzkimi można porównać do kręgosłupa, który podtrzymuje firmę i w rezultacie odpowiada za jej sprawność organizacyjną. Do

Algorytm MRP - zaawansowany algorytm, służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (harmonogramu głównego produkcji), zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych...