Ryzyko prawne - zagrożenie wynikające z: niestabilności uregulowań prawnych lub zmian w orzecznictwie; błędnego ukształtowania stosunków prawnych; nieprzestrzegania bądź niewłaściwego stosowania...