Compliance - zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Jest rozwinięciem systemu wewnętrznej kontroli funkcjonującej w organizacji danego przedsiębiorcy. Zadaniem compliance jest nie tyle usuwanie...

Prawo celne - dziedzina prawa regulująca zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny, wywozu towarów oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Sklep – lokal użyteczności publicznej, obiekt handlowy, przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów. Z punktu widzenia marketingu jest to miejsce prowadzenia merchandisingu , czyli wpływania na...