Bakalaureat (łac. artium baccalaureus , w skrócie A.B.) – niższy stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Stosowany był już w średniowieczu i nadal został zachowany w...

Fourth party logistics, Integrator procesów logistycznych, Logistics Integrator, Wiodący operator logistyczny, Lead logistics provider, LLP 4 PL ( ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów...

fot. pixaby.com, CC0 Public Domain

Kręgosłup to oś, na której opiera się całe ciało człowieka, a sprawnie zarządzany departament zarządzania zasobami ludzkimi można porównać do kręgosłupa, który podtrzymuje firmę i w rezultacie odpowiada za jej sprawność organizacyjną. Do