Forum Praktyków BMP

Organizacje dobrowolnie lub pod presją zewnętrznych wymagań wdrażają różnorodne standardy zarządzania i towarzyszące im modele, metodyki i techniki. Wprowadzeniu jakiegokolwiek standardu towarzyszy nadzieja że, przyniesie on zamierzone efekty.

pixabay.com

Interfejsy programistyczne aplikacji, popularnie zwane API, powoli stają się siłą napędową nowych modeli biznesowych. Pomimo faktu, że tego typu interfejsy istnieją od początku powstania pierwszych komputerów i rozwoju branży informatycznej

pixabay.com

Raport „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój” pokazuje, że z przedsiębiorczością Polaków nie jest wcale aż tak dobrze, jak by się to mogło wydawać. Okazuje się bowiem, że pod względem liczby małych i średnich przedsiębiorstw znajdujemy

pixabay.com

Co zrobić, by osoby tylko odwiedzające witrynę internetową stały się również klientami? Odpowiedź jest prosta, należy maksymalnie skupić się na personalizacji strony internetowej, by sporadyczny, często przypadkowy kontakt z firmą przemienić w

pixabay.com

Mogłoby się wydawać, że rezygnacja z przyjęcia oferty pracy w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego to nic prostszego. Jednak jak zauważają HR-owcy, wielu kandydatów nie potrafi zrobić tego umiejętnie, albo, co gorsza, znika bez słowa zostawiając

pixabay.com

Przedsiębiorstwo, któremu zależy na prężnym rozwoju i dostatniej przyszłości musi spełniać kilka najważniejszych warunków, takich jak skupienie się na kliencie, wielokanałowość, zdolność do przystosowania się do zmieniających warunków otoczenia.

Intuicyjne i elastyczne systemy ERP

Intuicyjność, przyjazność w obsłudze, kompatybilność z innymi systemami, a także elastyczność – to zdaniem osób zarządzających firmami jedne z podstawowych cech idealnego systemu ERP. Tak wynika z badania Macrologic, polskiego dostawcy systemów...

Wpływ - miara w fazach ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) pokazująca oddziaływanie incydentu , problemu lub zmiany na...

Potrzebni specjaliści BHP

Spadek stopy bezrobocia widoczny jest zarówno we wzrastającej liczbie ofert, jak i zapotrzebowaniu na konkretnych specjalistów. Zmiany na rynku pracy wiążą się z rekrutacją, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Do tego potrzebne jest...